ΕΓΓΥΗΣΗ

Προϊόντα μάρκας COLORI.

Όλα τα προϊόντα μάρκας COLORI συνοδεύονται από τη «χρυσή εγγύηση» που αφορά τη καλή λειτουργία όλων των υλικών και εξαρτημάτων του προϊόντος.

Δηλαδή με παροχή πραγματικής, δωρεάν εξυπηρέτησης μετά τη πώληση.

Η «χρυσή εγγύηση» δεν καλύπτει προϊόν που έχει υποστεί φθορά με υπαιτιότητα του χρήστη του (π.χ. πτώση αναβάτη, κλπ).

Ακόμα, όμως, και στη περίπτωση προϊόντος που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη με υπαιτιότητα του χρήστη του, η «χρυσή εγγύηση» της Colori το καλύπτει για τα πρώτα 2 χρόνια ζωής του εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

1.            Η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (βάσει της απόδειξης/τιμολογίου πώλησης του) δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.

2.            Η φθορά/ζημιά που φέρει το προϊόν είναι μικρής & επιδιορθώσιμης έκτασης και σε συγκεκριμένο σημείο/περιοχή του προϊόντος. Προϊόντα που έχουν υποστεί εκτεταμένη και σε πολλά σημεία τους φθορά/ζημιά δεν δύναται να επιδιορθωθούν.

Λοιπά Προϊόντα.

Σύμφωνα με την εγγύηση του κατασκευαστή τους.